ஒரு தோசையும் தொட்டுக்க நாலு மாத்திரையும்

குடும்பம் ஒரு கோவில் என்பார்கள் அது இந்த குடும்பத்திற்கே பொருந்தும். மூன்று அண்ணன் தம்பிகளும், அவர்களின் மனைவியர் மற்றும் குழந்தைகளும் அவர்களுக்கு நடுவே ஒரு இத...

 
குழந்தைகள் ஏன் பொய் சொல்லுகிறார்கள்?

சில வாரங்களாக இரட்டைக் குழந்தைகள், மற்றும் ஒரே பிரசவத்தில் பல குழந்தைகள் என்று பார்த்தோம். ஒரு குழந்தையோ, இரட்டையரோ, பலரோ, ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனி ரகம்தான். ஒட்டிப்...

 
தெனாலிராமனின் எது சுகம் கதை

தெனாலிராமன் கிருஷ்ணதேவராயர் அரசவையில் ஆஸ்தான விகடகவியாக இருந்து, அரசரையும், அரசவையில் இருந்தோரையும் சிரிக்கவைத்த பல கதைகளைக் கேட்டிருப்பீர்கள். அவ்வளவாக பிரப...

 
குரங்கு அறிஞர் !

ஒரு அறிஞர் ஆராய்ச்சி நூல் ஒன்று எழுதுவதற்காக அமைதியான இடத்தைத் தேடிக் கொண்டிருந்தார். அவர் அறியாமல், அரக்கர்கள் இருந்த பள்ளத்தாக்கை தன் இடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தாī...

 
குல்லா வியாபாரி

ஒரு குல்லா (CAP) வியாபாரி வியாபாரத்துக்கு சென்றபோது ஓய்வு எடுக்க எண்ணி ஒரு மரத்தடியில் உறங்கினான் . அவன் உறங்கியபோது மரத்தின் மேல் இருந்த குரங்குகள் அவனிடம் இருந் தா ...