என் பெயர் என்ன ???.

நீ அழுத போது
உன்னை தரதரவென்று
இழுத்துப் போய்
பள்ளிக் கூடத்தி...

 
மீண்டும் பள்ளி...........

விடுமுறையென குதூகலிக்கும் முன்
அத்தை மாமன் வீடா பாட்டிவீடா எனĮ...

 
First    Previous Page1 2 3 Next  Last