கண்ணில் படாத உலகம் ...........

கண்கள் இல்லாத மனிதர்களின் உலகம்
வியப்பானது, அழகானதும் கூட..
அவர&#...

 
யார் வீரன்?

எதிரியின் வீரம் கண்டு அவன் காலடியில்
விழுபவன் வீரனல்ல!
வீழ்வோ...

 
வறட்சி

நீங்கள்

விளையாடும் நிலம்,

நாங்கள்

நீந்திய குளம்!

...

 
தோற்றால் வருவதே ஏமாற்றம்-ஆனால் தோன்ற வேணĮ

தோற்றால் வருவதே ஏமாற்றம்-ஆ...

 
ஏரி ..

அமைதியை தன்னுள் நிரப்பி வைத்து
அமைதியாக காற்றோடு
சலசலத்துக் Ĩ...

 
செய்வீரா ! நீங்கள் செய்வீரா! -செய்து உய்வீர&#

செய்வீரா ! நீங்கள் செய்வீரா! -செய்து
உய்வீரா நீங்கள் உய்வீரா!

வர...

 
First | Previous Page1 2 3 Next   Last