ஜி.டி. நாயுடு விருது

தமிழ் இலக்கியத்திற்கு கரிகாற்சோழன் விருது , தமிழ் ஆய்வுப்பணிகளுக்கு உ.வே.சா விருது வரிசையில் தமிழர் அறிவியலுக்கு அறிவியல் மேதை ஜி.டி. நாயுடு விருது சிங்கப்ப...

 
இசையுடன் கூடிய கவிமணம் கவிதைப் போட்டி

வரும் வெள்ளிக்கிழமை ஏப்ரல் 22, சிங்கப்பூர் இந்தியர் சங்கத்தில் இரவு 7.30க்கு இசையுடன் கூடிய கவிமணம் கவிதைப் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இது தமிழ் மொழி விழ...

 
இணையதளத்தில் சிங்கை தமிழ் இலக்கியங்கள்

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள்  மாணவர்கள் சங்கம் நடத்திய “ இணையதளத்தில் சிங்கை தமிழ் இலக்கியங்கள்”…

தமிழ் மொழி விழாவின் ஒரு அங்கமாக, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக &#...

 
கரிகாற்சோழன் விருது 2016

கரிகாற்சோழன் விருது  2016

2015 ஆம் ஆண்டு முதல் பதிப்பாகப் பதிப்பிக்கப்பட்ட நூல்களுக்கு  கரிகாற்சோழன் விருது  வழக்கம் போல் இவ்வாண்டும் வழங்கப்படும். விழா நடைபெறும் த...

 
மாதவி இலக்கிய மன்றத்தின் 54-வது இலக்கியச்ச

மாதவி இலக்கிய மன்றத்தின் 54-வது இலக்கியச்சோலை நிகழ்ச்சி வரும் 21/02/2016 ஞாயிற்றுக் கிழமை, மாலை6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

இடம் : சிலோன் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளம், 101 பாலஸ்டியர் சாலை சிங்கப்ப...

 
பாவேந்தர் 126 - சுழலும் சொற்போர்

சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியக்களம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாகப் பாரதியார் மற்றும் பாரதிதாசனாரின் படைப்புகளையும் கவித்துவத்தையும் போற்றும்,  விழாக்களை எடுத்தĬ...

 
First  Previous Page1 2 3 4 5 Next   Last