கரிகாலன் விருது...2014 ( சிங்கப்பூர் தமிழ் படைப

கரிகாலன் விருது...2014

முஸ்தபா தமிழ் அறக்கட்டளை வழங்கும் 2014 ஆண்டுக்கான கரிகாலன் விருதுக்கான தமிழ் படைப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கதை, கவிதை, கட்டுரை எனும் எந்த வடிவில...

 
உலகிலேயே மிகவேகமாக கடலில் மூழ்கிக்கொண்ட


உலகின் பருவ நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் கடல் நீர்மட்டம் உயர்ந்து உலகின் பல நகரங்கள் கடலில் மூழ்கும் அபாயத்தில் உள்ளது. மிகவும் அபாயத்தில் உள்ள உலகின் இருப...

 
First    Previous Page1 2 3 4 5 Next  Last